NATURENS BÄSTA är ett banbrytande kvalitetsmärke för ansvarsfull upplevelseturism i naturen i Sverige. Det som internationellt ofta kallas för ekoturism.

Vi samarbetar/ stödjer eller får stöd :

WWF - världens naturvårdsorganisation

 

Afrikas bergsgorillor är akut utrotningshotade. Det finns idag endast 880 kvar i regnskogarna i gränsområdet mellan Rwanda, Kongo och Uganda. Som fadder hjälper du oss att bevara och öka antalet bergsgorillor.

 

 

A.4 Turism

Utveckla den småskaliga turismen

Ta tillvara natur- och kulturtillgångarna och ge dem ett turistiskt mervärde

 

LEADER-Närheten

 

Utveckling av näringslivet genom

 

A.1 Förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbruket.

A.2 Entreprenörskap och företagande

Bredda näringslivet

Utveckla befintliga företag och finn efterträdare

A.3 Kompletterande verksamheter till lantbruk

A.4 Turism

Utveckla den småskaliga turismen

Ta tillvara natur- och kulturtillgångarna och ge dem ett turistiskt mervärde

 

Föreningen har varje pingsthelg under tio år samlat traktens konstnärer till en konstrunda med samma namn: KRUT (KonstRundan i UlvsbyTrakten).

VisitKarlstad-member

 

Föreningen är ett nätverk för företag, organisationer och enskilda som är verksamma inom besöksnäringen i Karlstad, med närliggande kommuner.

Mimulus  -  Hösserud 320  -  65593 Karlstad