Teaterscener

 

Vi har byggt många scener genom åren. Ute och inne. Av  äkta material, oftast trä men ibland även sten eller jord.

En del går att uppleva och beskåda. Vissa kan man t o m klättra i och se bakom kulisserna.

Den scenen som oftast är tillgänglig är vår innescen i teaterladan ( för tillfället "Hogwarts") och miljön kring härbret (som vi använder som "Hagrids stuga" även det här året).

Ibland står även tälten resta.

 

 

Mimulus  -  Hösserud 320  -  65593 Karlstad