Vandringsslinga Varför ska bara våra hästar får stigar genom beteshagar och skogen? Nu är det även möjligt för besökarna att vandra på en stig genom beteshagar och längs bäcken. Hela slingan är 2 km än så länge, men det finns tankar att förlänga slingan och bygga lite skulpturer och andra roligheter längs stigen. Ni får helt enkelt komma och kolla in vad som har hänt...m

Mimulus  -  Hösserud 320  -  65593 Karlstad